Leobite verzameld alleen gegevens van u als u deze bewust aan ons verstrekt

Contactgegevens Leobite
KvK No. 69142920
Info@leobite.nl

Persoonsgegevens

Als bezoeker van deze website bewaart Leobite geen persoonsgegevens van u, tenzij u een offerte- of contactformulier invult.

Als u klant bent van Leobite, worden er wel bepaalde gegevens van u bewaart. Welke gegevens Leobite mogelijk van u bewaart, hoe lang en waarom, ziet u in de volgende tabel.

Welke gegevensDuur van bewaringGrond (redenen)Verkrijging
NaamDuur dienstverleningBenodigd bij dienstverleningOpgave
AdresDuur dienstverleningBenodigd bij dienstverleningOpgave
TelefoonnummerDuur dienstverleningBenodigd bij dienstverleningOpgave
E-mailadresDuur dienstverleningBenodigd bij dienstverleningOpgave

Beveiliging van uw gegevens

Uw gegevens worden bewaart in lokaal (versleuteld) opgeslagen backups, en in de cloud door middel van Dropbox (Leobite heeft dataverwerkersovereenkomst met Dropbox gesloten: https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/data-processing-agreement-dfb-013118.pdf).

Als u via deze website data invoerd, wordt dit altijd via een SSL verbinding versleuteld verstuurd.

Mocht er een data-lek voorkomen, dan zal Leobite dit zo spoedig mogelijk aan u laten weten: tenminste binnen 7 werkdagen.

Dataverwerkersovereenkomst (DPA)

Als u diensten afneemt bij Leobite, kan het zijn dat Leobite persoonsgegevens van uw klanten verwerkt. In dit geval stelt Leobite een verwerkersovereenkomst voor u op. U kunt dan in uw privacyverklaring hiernaar verwijzen.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie dan wel het wissen van persoonsgegevens die Leobite van u heeft. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@leobite.nl.

Ook als u in het verleden expliciet toestemming heeft gegeven voor het bewaren van uw persoonsgegevens, bestaat het recht om deze toestemming weer in te trekken.

Mocht u het niet eens zijn met het privacybeleid van Leobite, dan heeft u recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Cookies

Een cookie is textuele data die, bij elk bezoek aan een website, heen en weer wordt gestuurd en vervolgens voor een bepaalde tijd bewaard blijven bij uw webbrowser. U kunt dit zien als een soort digitale klantenpas.

Voor website bezoekers op leobite.nl zet Leobite lokale tracking cookies, maar geen third party-cookies.

Bezoekersgegevens worden geanonimiseerd alvorens te worden bewaard, zodat er geen persoonsgebonden gegevens bewaard worden.